VELKOMMEN INDEN AFREJSEPRAKTISK INFORMATIONPRAKTIKKENS FORLØBPRAKTIKSTEDER CEBU CITYKONTAKT

2

INDEN DU TAGER AFSTED…

Inden afrejse er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser i forhold til din forestående praktik. Vi vil selvfølgelig guide dig og forsøge at hjælpe dig på bedst mulig vis, men det tungeste ansvar ligger på dine skuldre, og det er op til dig at gøre din praktikperiode på Filippinerne så god som overhovedet muligt.

Det er meget vigtigt at være klar over, at en praktik i Filippinerne på ingen måde kan sammenlignes med en praktik i Danmark. Du vil støde på udfordringer, der er markant anderledes (og måske også større), end praktikken i Danmark ville kunne give.

De børn, I skal arbejde med herude, kommer fra en baggrund, som ingen danske børn kender til. Mange af dem har levet et liv på gaden, er opvokset i voldelige misbrugsfamilier, er blevet udsat for overgreb – både af fysisk og psykisk karakter – og har for det meste aldrig haft en voksen i deres liv, der har kunne drage omsorg for dem eller lære dem forskel på rigtigt og forkert. Derfor er det vigtigt, at man tilgår børnene med ro og tålmodighed – og man er nok nødt til at lægge danske opdragelses metoder lidt på hylden, da det langt fra er sikkert, at det virker på de her børn.

Derudover er kulturen og samfundet i Filippinerne en anden end vores danske, effektive velfærds model. Du skal regne med at komme til at stå alene med en masse ansvar, uden megen hjælp og vejledning fra dit praktiksted. Ofte vil du komme til at tænke ”det her ville ALDRIG ske i Danmark”, og du ville have ret. Menneskene herude har et anderledes syn på effektivt arbejde, organisations kultur og børneopdragelse. Du vil ofte være uenig og stille dig undrende over for måden, hvorpå de håndterer situationer. Nogle studerende kan blive frustrerede, fordi det ikke er muligt at ændre en hel kultur og et menneskesyn på 6 måneder, men hvis man kan acceptere, at man blot kan påvirke, mens man er der, og at tingene højst sandsynligt går langsomt, kan man have en fremragende og lærerig praktik i Filippinerne. Det bedste råd, vi kan give, er at tage alting med ophøjet ro og finde tålmodigheden frem.

Uanset hvilken type institution man er i praktik på, vil der være begrænsede midler. Det vil altså sige, at stederne ikke har legetøj, legeplads eller penge til ture ud af huset og på skolerne er der ofte mangel på undervisnings materialer. Man skal som studerende være kreativ i forhold til at lave aktiviteter med børnene, der ikke koster penge eller kræver remedier. Andre studerende har før lavet fundraising, så de kunne købe ting ind til børnene, men dette er langt fra et krav.

Man skal holde sig for øje, at alle børnene herude – uanset om man er på en skole, en institution eller arbejder med handicappede – kommer fra trange kår og mange har nogle tunge oplevelser med i bagagen. Derfor er jeres indsats meget vigtig i børnenes liv. Nogle af de vigtigste pædagogiske opgaver herude er at skabe relationer til børnene, drage omsorg for dem, give dem positiv opmærksomhed fra en voksen, lære dem om personlig hygiejne, hjælpe dem til at kunne begå sig blandt andre børn – og sidst, men ikke mindst – at være en god rollemodel for dem. Alle disse ting vil ofte være vigtigere end det materielle.

“Hver dag glæder jeg mig til at stå op og gå på arbejde på børnehjemmet. De her børn har brug for mig, og jeg får så meget kærlighed fra dem.”

– Studerende fra decemberholdet

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt