PRAKTIKSTEDER

Home / PRAKTIKSTEDER

Hvor skal du i praktik?

 

Her har du en liste over samtlige institutioner, skoler og projekter, vi samarbejder med i øjeblikket. Læs beskrivelserne grundigt, så du bedre kan danne dig et overblik over stederne. Det er på baggrund af nedenstående beskrivelser, du skal lave en prioriteret “ønskeseddel” til dit CV på 3 praktiksteder.

Klik på Word-ikonet nederst på siden for at åbne listen med praktiksteder:

Alt efter hvilken institution, du ønsker, er det vigtigt at holde sig for øje, at arbejdstiderne kan være skiftende. Nogle steder vil der være mest at lave om eftermiddage og i weekender, og andre steder ligger arbejdet i dagtimerne. Det er derfor en god idé at være fleksibel I forhold til arbejdstiden, så du ikke er alt for fastlåst i din praktikperiode. Det er også vigtigt, at du læser beskrivelserne af de tre typer af praktiksteder grundigt igennem, så du bedst muligt kan ønske et sted, der lever op til din specialisering.

Uanset hvor du bliver placeret, er det altid en god idé at besøge andre studerende på deres praktiksteder. På denne måde lærer du bedst kulturen at kende og får mest muligt ud af dit praktikophold. Hvis du har lyst og energi til flere udfordringer (ud over din daglige gang på dit praktiksted), er der mange supplerende muligheder. Så spørg endelig, hvis du trænger til mere frivilligt arbejde. Der er masser at tage fat på.

Hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have uddybende information i forhold til enkelte institutioner/skoler, så tøv endelig ikke med at skrive til os, så vil vi forsøge at svare så hurtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at mange af institutionerne opkræver et lille månedligt beløb for alle studerende/frivillige. Beløbet ligger på mellem 20 og 50 danske kroner pr. måned. Nogle enkelte institutioner opkræver lidt mere. Parian Drop In Center, for eksempel,  opkræver i øjeblikket 3000 Pesos per studerende (ca. 100 kr. per måned)

Vi samarbejder med tre forskellige typer af institutioner:

Skoler/”dagtilbud”:

Hvis man vælger at komme I praktik på en skole, og ikke er skolelærer studerende, er det vigtigt, at man er interesseret I skole-fritids-området hjemme I Danmark. I Filippinerne har de svært ved at forstå begrebet “pædagog”, da jobbet ikke rigtig eksisterer herude. I Danmark er det et forholdsvis nyt område for pædagoger at skulle indgå som en del af undervisningen i folkeskoler. Det kan være en udfordring. Herude er det en endnu større udfordring, da undervisningen primært består af en ”røv-til-sæde”-tilgang med kopiering fra tavlen. Man skal som studerende være fuld af initiativ, og man skal være åben for at lave aktiviteter spontant. Man kan få meget ud af en skole-praktik på Filippinerne, men det kræver, at man er ”på”, tager ansvar og er opsøgende i forhold til sit erhverv.

Det er både muligt at komme i praktik i en helt normal folkeskole, men der er også mulighed for at være i specialklasser og på specialskoler for børn med diagnoser og/eller generelle indlæringsvanskeligheder (se oversigten længere nede over steder, som arbejder med mennesker med specielle behov). Man skal holde sig for øje, at mange elever på skolerne er de samme gadebørn, som bor på børnehjemmene, så man kan altså, også på skolerne, gøre en stor forskel for de socialt udsatte børn.

På Filippinerne eksisterer begrebet ”dagtilbud” ikke, da børnene herude starter i skole allerede som 3-årige. Hvis ikke de går i skole, er de sammen med deres mødre derhjemme. Det er dog lykkedes os at finde 4 institutioner/pree-schols, som kan minde om et dagtilbud derhjemme. Der vil foregå en lille smule undervisnings aktiviteter, men der er masser af plads til fri leg og personlig dannelse, hvor jeres pædagogiske kunnen kommer til sin ret. Alle børn på disse institutioner er de samme udsatte børn, som bor på de forskellige døgninstitutioner, vi arbejder med. ”Dagtilbuddet” er ofte børnenes frirum og ”pause” fra et hårdt og fattigt liv på gaden. Derfor er det vigtigt, at der er studerende, som kan give dem omsorg og masser af gode oplevelser.

Socialt udsatte børn:

Vi arbejder sammen med en del institutioner, hvis formål er at gøre livet lidt lettere for udsatte børn fra gaden. Hvis du har interesse i at arbejde med børn, som har psykiske ar på sjælen og har gennemlevet traumatiserende oplevelser, skal du ønske et af disse praktiksteder. Alle stederne er døgninstitutioner for gadebørn, som har det vanskeligt i dagligdagen.

Fælles for stederne er, at de har ganske få midler at gøre godt med. Man er derfor nødt til at være kreativ i forhold til at udtænke aktiviteter. Man kan evt. lave fundraising på nettet, så man har flere muligheder for at købe ind til at lege med børnene. Den primære pædagogiske opgave består i at drage omsorg for børnene, lære dem basal hygiejne og forsøge at skabe nære relationer. Man skal være forberedt på, at de ansatte på institutionerne primært står for det praktiske arbejde (rengøring, madlavning, kontorarbejde), så det er de studerendes opgave at være sammen med børnene og pleje deres behov. Det er et stort ansvar, og man skal være robust og egenhændigt kunne tilgå opgaverne. De ansatte sætter ikke nødvendigvis de studerende ind stedets organisering eller opgaver, så det er vigtigt, at man er selvstændig.

Mennesker med nedsat funktion:

På Filippinerne behandler man folk med funktionsnedsættelse markant anderledes, end man gør i Danmark. Ofte gemmes de væk fra offentligheden, og der er stort tabu forbundet med at være handikappet. Vi samarbejder med forskellige typer af institutioner. Nogle er skoler for børn med forskellige fysiske og psykiske handikap. Andre er døgninstitutioner, hvor børnene bor sammen med plejepersonalet. Hvis man placeres på en skole, skal man assistere lærerne og lave aktiviter med børnene. På døgninstitutioner består opgaverne i højere grad i personlig pleje af børnene. Man skal være forberedt på mange løft og fysiske opgaver.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt